logo

passtopik.net

 • Membership
 • Điều khoản sử dụng
 • Điều khoản sử dụng

  Điều khoản sử dụng

  Điều khoản sử dụng

   

  Bản thỏa thuận về việc sử dụng, cung cấp và trao đổi thông tin trên website Passtopik.net

   

  (Lưu ý: Thuật ngữ “người sử dụng” trong văn bản này bao gồm cả thành viên và khách viếng thăm)

   

  CHƯƠNG I: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

   

  Điều 1: Mục đích

   

  Bản thỏa thuận này được sử dụng để điều chỉnh việc truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang Web đào tạo trực tuyến Passtopik.net được phát triển bởi Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ Học tập và Giải trí trực tuyến WinterLab, sau đây gọi tắt là “Nhà cung cấp”. Điều khoản sử dụng này quy định những chi tiết liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi giữa nhà cung cấp dịch vụ và các thành viên. Đây là những điều khoản hợp pháp đối với việc sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

   

  Điều 2: Hiệu lực và thay đổi điều khoản sử dụng

   

  Điều khoản này có hiệu lực bằng cách thông báo đến người sử dụng tại trang dịch vụ hoặc thông qua các phương pháp khác.

   

  WinterLab có thể thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật các điều khoản trong bản thỏa thuận điều khoản sử dụng này.

   

  Trong trường hợp thành viên không đồng ý những điều khoản thay đổi, chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ và yêu cầu xóa bỏ thành viên này. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời điểm điều khoản được thay đổi đồng nghĩa với việc người sử dụng đồng ý với những quy định của bản thỏa thuận đã được thay đổi của chúng tôi.

   

  Quy định này cũng ghi rõ những điều khoản đối với việc sử dụng các thông tin, nội dung được gửi lên hệ thống Passtopik.net, bao gồm cả quyền, nghĩa vụ và giới hạn. Đi kèm với văn bản này là quy định về bảo mật thông tin cá nhân. Mọi thông tin, tài liệu, ý kiến và các nội dung khác gửi lên trên trang Web này sẽ trở thành tài sản của chúng tôi. WinterLab không xác nhận, hỗ trợ, xử phạt, khuyến khích hoặc xác minh bất cứ thông tin nào do các thành viên đưa lên. Mọi ý kiến và tài liệu của thành viên đưa lên không thể hiện ý kiến và quan điểm của trang Web.

   

  Các quy định trong bản thỏa thuận điều khoản sử dụng này nhằm đảm bảo mục đích của trang Web như đã nói ở trên. Bất cứ người sử dụng nào không tuân thủ các điều khoản này đều không được phép sử dụng trang Web Passtopik.net theo bất cứ hình thức nào dù là trực tiếp hay gián tiếp.

   

  Điều 3: Các nguyên tắc nằm ngoài điều khoản này

   

  Những nội dung không được ghi trong điều khoản này sẽ tuân theo các luật có liên quan khác.

   

  Điều 4: Định nghĩa các thuật ngữ

   

  Các thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản này bao gồm:

   

  Thành viên: Là người ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp và khởi tạo thành công được một ID người dùng.

   

  Tên người dùng: Là tổ hợp ký tự và con số được thành viên lựa chọn được nhà cung cấp xác nhận để phân biệt và sử dụng các dịch vụ.

   

  Mật khẩu: Là tổ hợp các ký tự và con số được chính thành viên đặt ra để nhằm bảo vệ bí mật tài khoản của mình.

   

  Email: Là địa chỉ thư điện tử dùng để trao đổi trên Internet.

   

  Người vận hành: Người được công ty lựa chọn để quản lý toàn bộ dịch vụ cũng như giúp cho việc vận hành dịch vụ được thuận lợi.

   

  Các thông báo: Là bao gồm tất cả tài liệu hay thông tin như tin nhắn thông báo, văn bản, hình ảnh, âm thanh, liên kết, các file hoặc các thông tin góp phần hình thành thông báo có trong dịch vụ mà thành viên sử dụng hoặc dịch vụ mà thành viên được thông báo.

   

  CHƯƠNG II: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG

   

  Điều 5: Đăng ký sử dụng

   

  Nhà cung cấp sẽ cung cấp các dịch vụ có tính phí đến những thành viên nào đồng ý với các điều khoản trong bản thỏa thuận này. Các thành viên làm thủ tục đăng ký online, khi nhấn nút “Đồng ý” thì được xem như đồng ý các điều khoản này một cách hợp pháp.

   

  Đồng ý với các điều khoản này có nghĩa là các thành viên đã đồng ý với tất cả các dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp, đồng thời cũng được xem như là đồng ý trả lời một cách trung thực về thông tin đăng ký của thành viên. Nếu không đồng ý có thể bấm bút “Không đồng ý.”

   

  Trong quá trình thực hiện việc đăng ký, chúng tôi yêu cầu tất cả người sử dụng cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực, chúng tôi có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của người sử dụng mà không cần thông báo cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm việc giữ quyền kiểm soát mật khẩu của mình, không sử dụng tài khoản của người sử dụng khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ người nào khác. Trong bất cứ trường hợp nào, người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu của mình trên hệ thống. Nếu phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, người sử dụng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

   

  Khi đăng ký, người sử dụng buộc phải cung cấp Email chính xác, thuộc quyền sở hữu của mình và còn hoạt động cho Passtopik.net để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin và nhận thông báo mới, hoặc các thay đổi từ Passtopik.net. Nếu người sử dụng đăng ký và cung cấp Email không chính xác, hoặc không còn hoạt động được, hay không thuộc quyền sở hữu của mình, Passtopik.net sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan đến quyền lợi sử dụng tài khoản cho người đã đăng ký Email đó.

   

  Điều 6: Chấp thuận đăng ký sử dụng

   

  Nhà cung cấp sẽ ghi nhận tất cả thông tin đăng ký của thành viên, khi quá trình đăng ký hoàn tất nhà cung cấp sẽ tiến hành chấp thuận cho việc đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang Passtopik.net.

   

  Nhà cung cấp có quyền việc bảo lưu việc chấp thuận sử dụng dịch vụ của thành viên cho đến khi hủy bỏ bảo lưu này theo các lý do về việc đăng ký bên dưới đây:

   

  Trong trường hợp phát sinh những trở ngại liên quan đến dịch vụ

   

  Trong trường hợp thiếu trang thiết bị

   

  Trong trường hợp xác định rằng cần có thêm sự xác nhận của một bên khác

   

  Nhà cung cấp sẽ không chấp thuận việc đăng ký sử dụng trong các trường hợp sau:

   

  Thành viên sử dụng danh tính người khác để đăng ký

   

  Thành viên nhập vào những thông tin giả mạo cần thiết cho việc đăng ký để đăng ký sử dụng

   

  Thành viên vi phạm thuần phong mỹ tục, an ninh trật tự xã hội khi đăng ký

   

  Các trường hợp khác dựa theo mục số 1 và số 3 ở trên

   

  Điều 7: Thay đổi thông tin đăng ký thành viên

   

  Trong trường hợp muốn thay đổi thông tin đã đăng ký, thành viên phải chỉnh sửa trực tuyến trên trang Web www.passtopik.net.

   

  Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về những tổn thất phát sinh do vấn đề ở khoản 1 gây ra.

   

  Điều 8: Chấm dứt thỏa thuận sử dụng dịch vụ

   

  Khi muốn chấm dứt sử dụng dịch vụ, bản thân thành viên phải đăng ký chấm dứt sử dụng dịch vụ với nhà cung cấp qua điện thoại, Email hoặc đăng ký trực tuyến trên trang Web www.Passtopik.net.

   

  Nhà cung cấp có thể chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo trước cho người sử dụng trong những trường hợp phát sinh dưới đây, đồng thời cũng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại từ phía người sử dụng trong trường hợp tương ứng với nội dung mục 1 và mục 2.

   

  Trong trường hợp thành viên có hành vi gây tổn hại cho danh tiếng của nhà cung cấp.

   

  Trong trường hợp thành viên có hành vi cố ý cản trở việc vận hành dịch vụ.

   

  Trong trường hợp thành viên có hành vi đánh cắp ID và mật khẩu của người sử dụng khác.

   

  Trong trường hợp thành viên có hành vi đăng ký gia nhập thành viên với thông tin giả.

   

  Trong trường hợp thành viên có hành vi có kế hoạch hoặc thực hiện hành vi phá hoại lợi ích xã hội và lợi ích quốc gia.

   

  Trong trường hợp thành viên có hành vi sử dụng dịch vụ để hoạt động kinh doanh hoặc cung cấp cho người khác khi chưa được sự đồng ý trước của nhà cung cấp.

   

  Trong trường hợp các cơ quan chức năng cho rằng dịch vụ không thích hợp với người sử dụng.

   

  Điều 9: Nghiêm cấm chuyển nhượng

   

  Người sử dụng không được phép đem tặng hay chuyển nhượng quyền sử dụng dịch vụ, cũng như không được phép sử dụng dịch vụ với mục đích thế chấp.

   

  CHƯƠNG III: SỬ DỤNG DỊCH VỤ

   

  Điều 10: Thời gian sử dụng dịch vụ

   

  Thời gian sử dụng dịch vụ là 24 tiếng/ngày và 7 ngày/tuần nếu không phát sinh lỗi kỹ thuật hoặc lỗi nghiệp vụ từ phía nhà cung cấp cũng như các nguyên nhân đặc biệt khác.

   

  Nhà cung cấp có thể quy định riêng thời gian sử dụng của một số dịch vụ, trong trường hợp này nhà cung cấp sẽ thông báo trước cho thành viên về khoảng thời gian sử dụng đó.

   

  Điều 11: Quản lý ID và mật khẩu của thành viên

   

  Thành viên có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài khoản của mình (bao gồm ID và mật khẩu truy cập) cũng như chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến các hoạt động có sử dụng tài khoản trên dù thành viên có biết hay không biết về sự việc đó.

   

  Trong những trường hợp dưới đây, nhà cung cấp có thể thay đổi ID của thành viên theo yêu cầu của chính thành viên đó hoặc dựa vào quyền hạn của nhà cung cấp.

   

  Trong trường hợp ID của thành viên có chứa số điện thoại, số CMNDdẫn đến nguy cơ đời tư của thành viên đó sẽ bị xâm phạm.

   

  Trong trường hợp ID trái với thuần phong mỹ tục hoặc gây ác cảm đối với người khác.

   

  Trong trường hợp thành viên có lí do hợp lý theo đúng quy định của nhà cung cấp.

   

  Điều 12: Bổ sung và thay đổi nội dung dịch vụ

   

  Nhà cung cấp giữ quyền thay đổi nội dung và loại hình dịch vụ khi cần thiết, đồng thời có trách nhiệm thông báo những nội dung được thay đổi cho thành viên qua thư tín, bài viết hoặc email

   

  Trong trường hợp nội dung dịch vụ cần bổ sung và thay đổi, nhà cung cấp sẽ thông báo trước cho thành viên về những nội dung này bằng các phương pháp đưa ra ở khoản 1.

   

  Điều 13: Nghĩa vụ của nhà cung cấp

   

  Nhà cung cấp không được phép tiết lộ hoặc chia sẻ cho bên thứ 3 những thông tin cá nhân có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của thành viên khi chưa được sự cho phép của bản thân thành viên đó. Tuy nhiên, trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (ví dụ như Luật Viễn thông), hoặc theo yêu cầu của Hiệp hội Viễn thông với mục đích điều tra tội phạm cũng như các trường hợp được yêu cầu dựa trên pháp lệnh có liên quan, thì quy định này không có hiệu lực.

   

  Trong phạm vi khoản 1, nhà cung cấp được phép ghi chép và cung cấp các tài liệu thống kê liên quan đến thông tin cá nhân của một số hoặc toàn bộ thành viên theo yêu cầu của công ty quản lý thành viên đó. Ngoài ra, thông qua dịch vụ, nhà cung cấp còn có thể gửi Cookie đến máy tính của thành viên. Trong trường hợp này, thành viên có thể thay đổi tùy chọn của trình duyệt máy tính đang sử dụng để cảnh báo hoặc từ chối tiếp nhận thông tin từ Cookie.

   

  Điều 14: Nghĩa vụ của người sử dụng

   

  Khi sử dụng dịch vụ, thành viên không được phép có những hành vi dưới đây:

   

  Đăng nội dung sai lệch khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin thành viên.

   

  Sử dụng ID của thành viên khác với mục đích bất chính.

   

  Sao chép thông tin nhận được từ dịch vụ ngoài mục đích sử dụng của thành viên khi chưa được sự cho phép từ trước của nhà cung cấp, sử dụng những thông tin này để xuất bản và phát sóng hoặc cung cấp cho bên thứ 3.

   

  Không đăng tải những nội dung đã có bản quyền, các bí mật kinh doanh hoặc các nội dung liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, ngoại trừ việc bạn là tác giả hoặc là người có thẩm quyền sở hữu hợp pháp của những nội dung này.

   

  Xâm phạm các quyền lợi khác như bản quyền của nhà cung cấp, bản quyền của bên thứ 3

   

  Tuyệt đối không được phép đăng tải, truyền đạt các thông tin trái pháp luật, khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe dọa, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

   

  Hành vi vi phạm pháp luật theo đánh giá khách quan.

   

  Hành vi ăn cắp thông tin mật khẩu, mã hoá hay sử dụng trái phép tài khoản cá nhân của thành viên khác, đưa các thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân của người khác.

   

  Hành vi hack dịch vụ, tạo ra và cài đặt các chương trình chứa virus, các phần mềm độc hại gây ảnh hưởng hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng.

   

  Xúc phạm hoặc bôi nhọ danh dự của người khác.

   

  Liên tục dẫn link và gửi những nội dung nhất định như các thông tin mang tính quảng cáo cho người khác.

   

  Gửi tin nhắn với nội dung có tính chất spam.

   

  Toàn bộ những hành vi gây lo ngại hoặc cản trở việc quản lý và vận hành dịch vụ an toàn.

   

  Hành vi vi phạm các điều luật có liên quan khác.

   

  Thành viên phải tuân thủ theo đúng những chú ý cũng như hạng mục được quy định trong điều khoản này.

   

  Thành viên phải tuân thủ theo đúng những nội dung hạn chế sử dụng được nhà cung cấp thông báo theo cách thức đưa ra tại khoản 1 điều 12.

   

  Thành viên không được sử dụng dịch vụ cho các hoạt động kinh doanh khi chưa được sự cho phép từ trước của nhà cung cấp, đồng thời nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về những hậu quả phát sinh khi thành viên có những hoạt động kinh doanh vi phạm điều khoản sử dụng. Ngoài ra, thành viên có nghĩa vụ bồi thường những thiệt hại do các hoạt động kinh doanh tương tự như trên gây ra cho nhà cung cấp.

   

  Thành viên không được đem tặng hay chuyển nhượng quyền sử dụng dịch vụ cũng như những chức vụ liên quan đến hợp đồng khác, đồng thời không được cung cấp những vị trí này như một loại tài sản thế chấp.

   

  Khi sử dụng dịch vụ trên Passtopik.net thì bạn phải hiểu và chấp nhận rằng các thông tin mà bạn tiếp nhận sẽ được là tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau do các thành viên đăng tảiDo vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm hay kiểm soát về tính chính xác, hữu ích, mức độ an toàn hoặc các quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với các nội dung, ngoài những nội dung mà nhân viên của chúng tôi đăng tải. Trong mỗi bài viết đều ẩn chứa những lợi ích và những nguy cơ tiềm ẩn. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra, chọn lọc và biến những lợi ích trong mỗi bài viết trở thành kiến thức của mình. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chọn lọc và loại bỏ những nội dung vi phạm để tạo ra một môi trường học tập thuận lợi nhất cho các học viên.

   

  Ngoài ra, khi cung cấp dữ liệu đăng ký và các thông tin khác về bản thân, thành viên chấp nhận cho chúng tôi giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào mà bạn đưa lên, kể cả các thông tin cá nhân khi bạn đăng ký tài khoản nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu và/hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng việc lưu giữ hay tiết lộ là cần thiết để đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi và cộng đồng người sử dụng.

   

  Điều 15: Chính sách về phí sử dụng dịch vụ

   

  Về cơ bản, các dịch vụ của nhà cung cấp đều dựa trên nguyên tắc cung cấp miễn phí cho người sử dụng. Tuy nhiên, với các dịch vụ và thông tin mất phí, người sử dụng phải trả số tiền đã được ghi rõ trong thông tin tương ứng.

   

  Bảng giá và phạm vi trả phí cho nội dung VOD/AOD sẽ được thông báo riêng. Tùy theo quy định được ghi trong dịch vụ, hình thức thanh toán và số tiền sử dụng các bài giảng trực tuyến cũng như các nội dung phải trả phí khác sẽ khác nhau.

   

  Điều 16: Chính sách hủy thanh toán và hoàn tiền

   

  Trong trường hợp bất đắc dĩ, nhà cung cấp không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ trả phí và người sử dụng yêu cầu hoàn lại số tiền còn dư, nhà cung cấp sẽ hoàn tiền qua tài khoản do người sử dụng chỉ định. Tuy nhiên, số tiền hoàn lại này sẽ khác nhau căn cứ theo chính sách hoàn tiền do nhà cung cấp quy định.

   

  Nhà cung cấp sẽ xử lý yêu cầu hủy thanh toán và hoàn tiền của người sử dụng căn cứ theo chính sách hoàn tiền đã được ghi rõ trên trang Web. Tuy nhiên, nhà cung cấp có thể không chấp thuận đăng ký hoàn tiền của người sử dụng trong các trường hợp dưới đây.

   

  Thành viên không thể sử dụng dịch vụ do lỗi của người sử dụng

   

  Tổng chi phí cho việc hoàn lại tiền vượt quá số tiền còn dư

   

  Người sử dụng yêu cầu hoàn lại tiền sau khi đã rút ra khỏi dịch vụ

   

  Các trường hợp lí do hoàn lại tiền không được xác nhận là hợp lệ khác

   

  Thời gian cần thiết để xử lý đăng ký hoàn tiền có thể kéo dài trong khoảng 1 tuần tùy theo hình thức thanh toán. Trong trường hợp thời gian xử lý hoàn tiền bị kéo dài, nhà cung cấp sẽ thông báo trước cho người sử dụng, người sử dụng không thể quy trách nhiệm cố ý trì hoãn về phía nhà cung cấp.

   

  Trong trường hợp dịch vụ được cung cấp là sản phẩm tải về mất phí, người sử dụng không thể hoàn tác, và do giá trị của sản phẩm được chuyển giao cho người sử dụng nên theo nguyên tắc không thể hoàn lại tiền.

   

  Trong trường hợp phát sinh chi phí do lỗi thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp, nhà cung cấp phải hoàn trả toàn bộ số tiền, còn trong trường hợp phát sinh chi phí do lỗi thuộc trách nhiệm của người sử dụng, thì người sử dụng sẽ phải chịu 1 phần chi phí thích hợp trong phạm vi chi phí mà nhà cung cấp phải hoàn trả cho người sử dụng.

   

  Điều 17: Ngừng cung cấp dịch vụ

   

  Nhà cung cấp có thể ngừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp dưới đây:

   

  Trường hợp bất đắc dĩ do thiết lập hoặc bảo trì trang thiết bị sử dụng cho dịch vụ.

   

  Trường hợp doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp các dịch vụ viễn thông theo quy định của luật Viễn thông.

   

  Trong trường hợp các thiết bị truyền thông bị hư hỏng hay thông tin bị gián đoạn cần kiếm tra, bảo trì, thay thế, nhà cung cấp có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ và thông báo cho các thành viên qua Email cùng bảng thông báo. Tuy nhiên, trong trường hợp bất đắc dĩ không thể báo trước, nhà cung cấp có thể thông báo sau khi dịch vụ đã hoạt động trở lại bình thường.

   

  Trường hợp phát sinh do các nguyên nhân bất khả kháng khác.

   

  Khi gặp trở ngại do tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia, do trang thiết bị hỏng hóc, hay do lượng sử dụng quá nhiều gây tắc nghẽn, nhà cung cấp có thể hạn chế hoặc ngừng cung cấp một phần hay toàn bộ dịch vụ.

   

  Điều 18: Bài viết của người sử dụng

   

  Nhà cung cấp có thể tùy ý xóa những nội dung do người sử dụng đăng tải trong các trường hợp dưới đây:

   

  Trường hợp nội dung bài viết có tính chất phỉ báng hay gây tổn hại về mặt danh dự cho người khác hoặc cho bên thứ 3.

   

  Trường hợp nội dung bài viết vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.

   

  Trường hợp nội dung bài viết bị đánh giá là có liên quan đến hành vi phạm pháp.

   

  Trường hợp nội dung bài viết bị đánh giá là mang tính thương mại vì lợi ích cá nhân và đi ngược lại lợi ích chung của cộng đồng.

   

  Trường hợp nội dung bài viết vi phạm quy định của nhà cung cấp hoặc các điều luật có liên quan khác.

   

  Điều 19: Cam kết của người sử dụng

   

  Thành viên cam kết miễn trừ Passtopik.net (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) ra khỏi tất cả các khiếu nại về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:

   

  Việc bạn sử dụng các dịch vụ trên Website Passtopik.net.

   

  Do bạn vi phạm các điều khoản này.

   

  Do vi phạm các quy định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải.

   

  Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ 3 như: các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản, các quyền cá nhân hoặc các quyền liên quan khác

   

  Nếu các nghĩa vụ và trách nhiệm xuất phát từ đòi hỏi của bên thứ 3 liên quan đến những nội dung mà thành viên đăng tải, tất cả sẽ thuộc trách nhiệm của thành viên, chiếu theo trách nhiệm thành viên và các điều khoản trong quy định này.

   

  CHƯƠNG IV: BẢO VỆ NGƯỜI SỬ DỤNG

   

  Điều 20: Bảo vệ người sử dụng

   

  Nhà cung cấp có trách nhiệm duy trì các trang thiết bị đã cài đặt để việc cung cấp dịch vụ được liên tục và ổn định. Trong trường hợp các trang thiết bị này phát sinh hỏng hóc hay không thể sử dụng được, nhà cung cấp phải khắc phục hoặc sửa chữa ngay lập tức.

   

  Nhà cung cấp không được phép công khai cũng như làm rò rỉ thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ 3 mà không được sự đồng ý của bản thân người đó. Tuy nhiên, nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp người quản lý dịch vụ làm rò rỉ thông tin cá nhân không phải là nhân viên của công ty.

   

  Trong trường hợp những ý kiến hay khiếu nại người sử dụng đưa ra được công nhận là chính đáng, nhà cung cấp có trách nhiệm phải xử lý ngay lập tức, đồng thời phải thông báo cho người sử dụng nguyên nhân cùng quy trình xử lý.

   

  Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan Nhà nước hay chỉ thị bằng văn bản với mục đích điều tra dựa trên pháp lệnh có liên quan, thì quy định ở khoản 2 là không có hiệu lực.

   

  Điều 21: Bồi thường thiệt hại

   

  Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ phát sinh từ phía thành viên.

   

  Điều 22: Các điều khoản miễn trừ trách nhiệm

   

  Trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai hay các thảm họa tự nhiên, nhà cung cấp được miễn trừ trách nhiệm liên quan.

   

  Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về những trở ngại trong vấn đề sử dụng dịch vụ do thành viên quy kết trách nhiệm cho nhà cung cấp.

   

  Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm khi thành viên không đạt được những lợi ích kỳ vọng do sử dụng dịch vụ, ngoài ra cũng không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra từ những thông tin thu được thông qua dịch vụ.

   

  Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về những nội dung bài viết do thành viên đăng tải trên dịch vụ như thông tin, tài liệu, độ tin cậy thực tế, tính chính xác

   

  CHƯƠNG V: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

   

  Điều 23: Quyền sở hữu trí tuệ

   

  Nhà cung cấp không cho phép các hành vi sử dụng mang tính thương mại, các hành vi cài đặt quyền bảo mật, tái cấp phép, sản xuất, chuyển nhượng, sửa chữa, truyền bá, cho mượn, cho thuê một phần hay toàn bộ nội dung, dịch vụ, phần mềm, thương hiệu mà nhà cung cấp đang nắm quyền sở hữu trí tuệ và cũng không cho phép các hành vi tương tự đối với bên thứ 3.

   

  Trách nhiệm và quyền lợi về các bài viết cũng như tài liệu của hội thành thuộc về người viết, ngoài việc đưa lên trang dịch vụ, nhà cung cấp không thể sử dụng những nội dung này với mục đích thương mại khi chưa được sự đồng ý của người viết.

   

  Ngoài ra, với những trường hợp phi lợi nhuận sẽ không tuân thủ theo quy định trên, và nhà cung cấp có quyền đăng tải trên trang dịch vụ.

   

  Các điều khoản này được thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2018.

   

   

   

   

   

  Chính sách bảo mật

   

  Chính sách bảo mật thông tin

   

  Passtopik.net hiểu rằng thông tin cá nhân là điều mà bất cứ một người dùng nào cũng cân nhắc khi đăng kí thành viên tại một Website. Vì vậy chúng tôi sẽ luôn tôn trọng và cố gắng hết sức để bảo vệ sự riêng tư của người dùng, giúp người sử dụng có thể thật sự yên tâm học tập tại Passtopik.net.

   

  1. Thu thập thông tin

   

  1-1. Khi đăng ký thành viên tại Passtopik.net, học viên cần cung cấp các thông tin, bao gồm:

   

  Thông tin chung: tên đăng nhập, email, tên hiển thị, hình đại diện.

   

  Thông tin cá nhân: Họ và tên thật, giới tính, điện thoại, địa chỉ thật, ngày sinh, thông tin CMTND/hộ chiếu (hoặc thông tin của người giám hộ nếu chưa có CMTND/hộ chiếu).

   

  1-2. Thông tin nhận được khi học viên sử dụng dịch vụ:

   

  Thông tin khi các học viên trả lời các bảng điều tra thông tin đưa ra, qua điện thoại, email hoặc trên website.

   

  Thông tin khi học viên tham gia các cuộc thi, sự kiện trên Passtopik.net. Thông tin lịch sử giao dịch thành viên thực hiện trên Passtopik.net.

   

  Các thông tin này sẽ rất cần thiết để đảm bảo lợi ích, cũng như là cơ sở để chúng tôi giúp học viên giải quyết những vấn đề khó khăn phát sinh trong quá trình học tập tại website Passtopik.net.

   

  2. Sử dụng thông tin

   

  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin học viên cung cấp để cải tiến và nâng cấp dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn, gửi thông báo cho học viên về các sản phẩm và dịch vụ, các chương trình khuyến mại, giải quyết những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, giao dịch thanh toán và liên lạc khi cần thiết.

   

  Passtopik.net sử dụng Thông Tin Cá Nhân của học viên cho mục đích chăm sóc, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của Passtopik.net, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của các thành viên.

   

  3. Thời gian lưu trữ thông tin

   

  Lưu trữ thông tin: Lưu trữ trên hệ thống trong thời gian 01 năm đối với: các nội dung thông tin đã cung cấp; kể từ khi có phát sinh yêu cầu, dữ liệu xử lý các yêu cầu đăng ký, ngừng cung cấp dịch vụ, chi tiết cước, thông tin khiếu nại của học viên và kết quả xử lý khiếu nại từ ngày tiếp nhận.

   

  4. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

   

  Mọi thông tin cung cấp của học viên đều được thu thập và quản lý bởi Công ty TNHH phát triển dịch vụ học tập và giải trí trực tuyến WinterLab.

   

  5. Phương thức và công cụ chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

   

  Sau khi đăng nhập, học viên có thể click vào vị trí tên đăng nhập, chọn “Thông tin tài khoản” và tiến hành chỉnh sửa các thông tin cá nhân cần thiết. Ngoài ra, học viên có thể gọi điện trực tiếp cho Passtopik.net theo số Hotline: 024.6664.7000 hoặc liên hệ qua email: admin@passtopik.net để được hỗ trợ và hướng dẫn cách thức thực hiện.

   

  6. Chia sẻ thông tin

   

  Mọi thông tin cá nhân của học viên sẽ được chúng tôi tuyệt đối bảo mật, không chia sẻ cho bên thứ ba hoặc sử dụng với mục đích thương mại nào khác ngoài việc hỗ trợ, cung cấp các thông tin cần thiết, liên hệ học viên và một số trường hợp cụ thể sau:

   

  Để bảo vệ Passtopik.net và các bên thứ ba khác, chúng tôi chỉ cung cấp thông tin khi chắc chắn việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của Passtopik.net và các bên thứ ba khác.

   

  Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan chính phủ hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý.

   

  Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho học viên khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ýtừ phía học viên.

   

  7. Cam kết và Bảo mật thông tin thành viên

   

  Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của bạn trên máy chủ an toàn. Chúng tôi dùng tường lửa cho máy chủ. Khi thu thập chi tiết các thẻ thanh toán điện tử, chúng tôi dùng mã hóa bằng Secure Socket Layer (SSL). Khi chúng tôi không thể bảo đảm an ninh 100%, SSL sẽ gây khó khăn cho hacker muốn giải mã thông tin của quý khách. Bạn không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn. Các thủ tục an toàn của chúng tôi nghĩa là chúng tôi có thể đôi khi yêu cầu giấy tờ chứng minh trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn.

   

  Chúng tôi khuyến khích học viên không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán cho bất kỳ ai bằng e-mail. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những mất mát mà học viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin cá nhân qua internet hoặc e-mail.

   

  Học viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

   

  Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật. Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

   

  Passtopik.net không sử dụng thông tin của học viên vào mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi được quyền cung cấp thông tin của các học viên cho bên thứ ba trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

   

  Chúng tôi được học viên tham gia chấp thuận.

   

  Dịch vụ do Passtopik.net cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

   

  Theo các quy định của pháp luật, theo trát lệnh, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý.

   

  Chúng tôi thấy rằng hành vi của thành viên vi phạm các quy định hướng dẫn của chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của Passtopik.net.

   

  8. Bên thứ ba

   

  Chính sách bảo mật thông tin thành viên của Passtopik.net chỉ được áp dụng tại Website Passtopik.net. Không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác liên kết tại Passtopik.net. Vì vậy nếu học viên truy cập đăng ký và sử dụng các tiện ích của bên thứ ba có liên kết tại Passtopik.net thì phải đọc kỹ điều khoản bảo mật của bên thứ ba để đảm bảo quyền lợi riêng tư cho chính người sử dụng.

   

  9. Thay đổi điều khoản

   

  Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Những thay đổi lớn trong điều khoản, trên Website Passtopik.net sẽ được chúng tôi thông báo trực tiếp trên Website hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ Email của học viên để học viên có thể nắm được thông tin một cách chính xác và kịp thời nhất.

   

  10. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

   

  Bước 1: Học viên gửi khiếu nại đến email: admin@passtopik.net, hoặc tới số điện thoại hỗ trợ khách hàng: 024.6664.7000

   

  Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Passtopik.net sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Passtopik.net sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ học viên để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

   

  Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Passtopik.net thì ban quản trị sẽ yêu cầu học viên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

   

  Passtopik.net tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của học viên (người tiêu dùng).

   

  Passtopik.net sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến tranh chấp nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

   

  11. Sự đồng ý của người sử dụng

   

  Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho học viên sử dụng dịch vụ của Passtopik.net. Khi sử dụng dịch vụ của Passtopik.net, học viên mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách bảo mật thông tin này.

   

  Mọi góp ý, thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 024.6664.7000